מחקרים
אתגר משמעותי להמחשה הויזואלית הוא היכולת לתרגם את משמעות
הנתונים המובנים לאנשי המדע בלבד - לציבור הרחב.
הסטודיו משמש כמגשר ויזואלי בין נוסחאות, מספרים ואלגוריתמים - למשמעותם החומרית והמוחשית.

אתגר משמעותי להמחשה הויזואלית הוא היכולת לתרגם את משמעות

הנתונים המובנים לאנשי המדע בלבד - לציבור הרחב.

הסטודיו משמש כמגשר ויזואלי בין נוסחאות, מספרים ואלגוריתמים -  למשמעותם החומרית והמוחשית.