שיקוף פעילות
"ניתוחים אנליטיים הם לא דיווחים על מה שקרה בעבר - הם על מציאת
הדפוסים לנסות לחזות את העתיד."*
הצגת פעילות המסתמכת על נתונים מספריים מאפשרת שיקוף אמיתי של יחסי
השקעת משאבים מול תוצאה וקבלת החלטות מבוססות מידע.

"ניתוחים אנליטיים הם לא דיווחים על מה שקרה בעבר - הם על מציאת

הדפוסים לנסות לחזות את העתיד."*

הצגת פעילות המסתמכת על נתונים מספריים מאפשרת שיקוף אמיתי של יחסי

השקעת משאבים מול תוצאה וקבלת החלטות מבוססות מידע.

תל אביב - ברקלי תואר שני במשפט מסחרי | 1:02 דק׳
*Tom Davenport // Co-Founder, International Institute of Analytics